Ekonomska diplomatija

Ekonomska diplomatija je diplomatija sa jasnim ekonomskim ciljevima, poput praćenja rezultata ekonomske politike druge zemlje u cilju savjetovanja Vlade sopstvene zemlje ili lobiranja biznis interesa zemlje iz koje diplomata dolazi u zemlji u koju je delegiran. Kao poseban oblik ekonomske diplomatije javlja se komercijalna ili poslovna diplomatija, koja ima za cilj povezivanje biznisa i promociju sopstvene zemlje kao primamljive poslovne destinacije. Ekonomska diplomatija je više ili manje prisutna kod svih zemalja svijeta. No, njen značaj i preovladajući karakter, nije isti za sve zemlje. Crna Gora, kao mala zemlja, ili po mnogima mikro zemlja, mora da ima visok ponder ekonomske diplomatije u odnosu na sve druge oblike diplomatije. Zemlja koja u osnovi svog razvoja ima neinvazivne ekonomske aktivnosti (turizam, poljoprivreda, energetika) nema i ne može imati militarni karakter, kojim se odlikuju sve moćne zemlje svijeta, poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine… Samim tim, njegujući neinvazivne političke aktivnosti, pod pretpostavkom da ćemo i mi jednog lijepog sunčanog dana shvatiti logiku primata ekonomije nad politikom, za očekivati je da će uloga ekonomske diplomatije biti suštinska uloga naših “misionara” koji sa ponosom i stručnim ekonomskim (privrednim) renomeom imaju u malom prstu instrumente uspješne ekonomske diplomatije.

Kako mjeriti da li je neki ambasador uspješan sa aspekta ekonomske diplomatije? Prije svega mjerenjem koliko je povećan stepen ekonomske aktivnosti, prvenstveno izvoza i ulaznih FDI (direktnih stranih investicija u Crnu Goru iz zemlje u kojoj određeni ambasador službuje) na kraju svog mandata u odnosu na zatečeno stanje na početku svog manadata. Velike zemlje mogu sebi dozvoliti luksuz da se ekonomijom ne bave ambasadori već njihovi savjetnici i niži diplomatski predstavnici, ali u slučaju Crne Gore svi oni ambasadori kojima je ekonomska diplomatija “ispod nivoa” ili koji nemaju sklonosti i vještine za njeno sprovođenje, nijesu i ne mogu biti dobar izbor da budu naši predstavnici. Svaki drugi pokušaj relativizacije uspješnosti predstavljanja naše države, prosto rečeno jeste “bacanje prašine u oči” onima koje te drage dame i gospoda predstavljaju. Zapitajmo se svi kakva je uspješnost naših “misionara” do sada! No, pretpostavka da i najbolji ekonomski diplomata uspješno ostvari svoju misiju jeste snažna podrška baze, tj. državne administracije u Crnoj Gori i stručne privredne javnosti. Ekonomske diplomate moraju da razumiju jezik privrede, da znaju da cijene interese privrednika i da predstavljaju svojevrsni stalni servis naših ekonomskih subjekata. Stoga, samo one diplomate koje imaju jak autoritet znanja, a ne samo autoritet pozicije, mogu postati dobre ekonomske diplomate. Stručna selekcija i žestok privredni trening jeste osnova za kreiranje novih snaga. Na polju ekonomske diplomatije u našoj zemlji učinjeno je vrlo malo, pa su mogućnosti za unapređenje vrlo velike. Svi oni koji imaju uvid u trenutno stanje crnogorskih diplomatskih predstavnika, znaju o čemu pričam…Pređimo sa riječi na djela!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s