Đe su investitori?

Prema podacima Svjetske banke, direktne strane investicije u Crnoj Gori su u 2014. godini bile čak 35% manje nego u 2010.  Naši susjedi su u istom periodu bilježili rast: Albanija 6,6% (period praćenja pet godina 2014/2010), Bosna i Hercegovina 26,4% (period praćenja pet godina 2014/2010), Srbija 47% (period praćenja četiri godine 2013/2010, jer nedostaju podaci za 2015). Prosječan godišnji rast za posmatrani period je bio 13,8% za Srbiju, 6% za Albaniju, 1,6% za BiH, dok je za našu državu zabilježen prosječan godišnji pad od više od 10%.

Dakle, Crnoj Gori itekako nedostaju investitori, i ne postoji kontinuitet u investicionoj atraktivnosti zemlje. Činjenica je da smo u jednoj godini imali najveći odnos direktnih stranih investicija i broja stanovnika, ali imajući na umu da se taj broj iz godine u godinu smanjuje, vrijednost takvog indikatora nema nikakvog smisla, jer se istovremeno i potencijal tržišta značajno smanjuje, a što je izuzetno važan faktor svake investicije.

Šta država treba da ima, a šta ne treba, da bi dugoročno bila atraktivna stranim (i ne samo stranim) investitorima? U nastavku ću dati pregled, a Vama, ostavljam da razmislite gdje se nalazi Crna Gora, ali da takođe razumijete Vašu odgovornost za takvu situaciju i neophodnost budućih promjena onih koji vode ekonomsku politiku na makro i mikro planu (ukoliko želite da imate budućnost?). U vijeku savremene globalizacije gdje se skuplja i prostor i vrijeme (sve individue su međusobno povezane događajima u svijetu gotovo istovremeno, zahvaljujući modernim komunikacijama), a tržišta se uvećavaju za kompetentne, a smanjuju za nekompetentne, svi moraju usvajati nove standarde razvoja koji će osigurati budućnost.

Da bi država  bila interesantna za legalne investitore, treba da ima razvijenu pravnu infrastrukturu (definisano vlasništvo, precizni prostorni planovi, pouzdani i verifikovani katastri i sl.) i predvidivu regulativu, koja se ne smije fleksibilno mijenjati i prilagođavati političkim miljenicima.  Da bi zemlja bila privlačna mora elimisati političku nestabilnost, mora imati transparentan odnos prema internim i eksternim faktorima i mora omogućiti predvidivost poslovanja za strane i domaće kompanije, koja favorizuje slobodan protok stručnjaka, kapitala i tehnologija. Istovremeno, sve neproduktivne ekonomske politike kojima se štite nesposobni i podobni, a kojima nedostaju osnovni parametri profesionalizma, poput kompetencija i komunikacionih vještina, moraju se prekinuti. Vječiti “stručnjaci” opšte prakse, kojima nedostaje svega osim pohlepe, ne mogu nikako biti zanimljivi za pregovore sa stranim investitorima. U prošlosti smo imali prilike da vidimo kako su za naše “stručnjake” bolji investitori bili domaći tajkuni bez imalo relevantnog iskustva, u odnosu na renomirane strane kompanije koje imaju reference na međunarodnom tržištu. Sada smo svjedoci kako se namještaju velike kompanije onima bez ikakvih referenci, dakle istorija manipulacija se ponavlja. Stoga, ako želimo da ozbiljni investitori dođu, sa  crnogorske strane ih moraju dočekati ozbiljni profesionalci, a ne kao do sada: propali bivši direktori, moralni beskičmenjaci i ekonomske neznalice!

Zemlja, da bi bila atraktivna za strane investitore, mora imati stimulativnu fiskalnu politiku, a ne česte promjene nameta na nacionalnom i lokalnom nivou, koji nijesu predvidivi menadžerima. Tržište radne snage je izuzetno važno, a znanje i vještine koje diplomci ponesu iz svojih škola i/ili fakulteta moraju biti usklađeni sa globalnim znanjem, nikako se ne smijemo ograničiti lokalnim zahtjevima koji su uvijek kratkog kraja, poput masovnog i patetičnog zapošljavanja politički podobnih, a profesionalno inferiornih. Od ne manje važnosti jeste da se u cijeloj zemlji održava pozitivna investiciona klima, a ne kao do sada nerazumijevanje ko je i za šta odgovoran. Vlada je uvijek ta koja je odgovorna, jer je izabrana, a prebacivanje odgovornosti na lokalno stanovništvo ili NVO sektor je jasan indikator nesposobnosti Vlade da obavlja svoj posao.

Živeći i radeći u najrazvijenim zemljama ovog svijeta, ranije u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, itekako sam se uvjerio šta znači mudra i strateški vođena investiciona i ekonomska politika. A kakva je u Crnoj Gori?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s