Pijavice

 

Da li biste voljeli da se liječite metodama iz sedamnaestog ili osamnaestog vijeka? Vjerovatno ne. Da li biste voljeli da Vam se ekonomska dobrobit zasniva na tekovinama ove epohe? E, pa upravo živite u njoj.

Davno je rečeno da se greškama ljekara uništava jedan život, a greškama ekonomista generacije. Ako su Vam još ti ekonomisti pripadnici grupacije nikakvih studenata (čitaj: prosjeka ocjena ispod 7, a po predanjima “nikada ne bi ni završili fakultet da nije bilo nekih dobrih dama iz studentske službe i gurua koje su slijedili”), zaista Vam je sumorna država.

Da budem vrlo konkretan, nijedna nauka se ne smije isključivo zasnivati na prošlim otkrićima. Ako nije “updejtovana”, onda nije ni nauka. Upravo se u Crnoj Gori svaka “šuša” bavi ekonomijom, jer je vladajuća struktura i dalje pod mantrom filozofa iz osamnaestog vijeka pod imenom Adam Smith (1723-1790). Da budemo vrlo jasni, ja vrlo poštujem navedenog filozofa i “oca” klasicne ekonomije, ali ni on sam ne bi mogao da sanja da će se gotovo 250 godina posle njegove smrti neka država (doduse samo deklarativno) rukovoditi postulatima u koje je i sam često sumnjao (njegova dva najpoznatija djela “The Wealth of Nations” i “The Theory of Moral Sentiments” imaju suprostavljene stavove). Posebno, ako u toj državi ne vlada sloboda i informativna simetričnost. Dakle, filozof u čije se vrijeme liječilo pijavicama “vlada” istim metodama. Zaista, da li su ljudi u Crnoj Gori tako naivni?! Mnogi jesu, ali mnogi nijesu. Ovi drugi višegodišnjim manipulacijama, ali prvenstveno metodama ucjene i sijanja straha vladaju korišćenjem ove metode koja se sazniva na tzv. “slobodi tržišta” (a suštinski u crnogorskom scenariju klijentelističkim odnosima u kojima se vezama rukovodi, a koji veze nemaju sa slobodom) i totalnim nipodoštavanjem humane strane učesnika u prometu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Ljudi vrlo često nijesu racionalni, već su vođeni emocijama, pa se upravo na tome zasniva savremena bihevioristička ekonomija, čiji je ugledni predstavnik iz Sjedinjenih Američkih Država profesor Richard Thaler, upravo prošle godine dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. No, crnogorska “elita” ekonomista, a suštinski plejada poltrona i manipulatora predvođenih rastočkim diktatorom i njegovim guruima, kao da je “gluva i slijepa” na novosti na kojima se bazira savremena ekonomska misao. Za njih su i postulati savremenog održivog razvoja samo slovo na papiru. Kao profesor strateškog marketinga na prestižnom univerzitetu u Dubaiju mogu dokazati koliko je dug put od definisanje strateških planova do uspješne implementacije istih. Posebno na ovom drugom polju Crna Gora je miljama izgubljena.

Principi holističkog marketinga (prof. Kotler, Marketing 3.0), kao uostalom i savremena ekonomska nauka, baziraju se na povezanostima interesa čovjeka, društvene zajednice i ekološkog okruženja. Zato se danas u svijetu puno govori o environmental finance, zelenom marketingu, održivom razvoju. Crna Gora puno kaska za svijetom i u ovoj oblasti, a vrlo brzo ćete i sami vidjeti usporavanje rasta društvenog proizvoda, čim presuše poslovi “puta od niđe do niđe” od kojih je najviše imala koristi privatna firma pod kontrolom vlasnika ove države. Zar zaista mislite da je Adam Smith želio da bude povezivan sa pijavicama i u XXI vijeku?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s