4 paradoksa globalizacije

Iako je globalizacija prvenstveno proces integracije, što donosi više benefita u odnosu na troškove, ona je ipak vrlo često kontradiktorna. Upravo zato je neophodno definisati paradokse globalizacije. Misija ovog teksta jeste da, pored postojeća tri, zaokupi pažnju i na četvrti, urbani paradoks. Dosadašnja istraživanja (Kotler et.al: Marketing 3.0) baziraju se na tri paradoksa: ekonomskom, političkom i kulturnom.

Ekonomski paradoks globalizacije se zasniva na ekonomskoj nejednakosti. Svjedoci smo da se procenat globalnog bogatstva u rukama manjine (milionera) značajno povećao, a da se istovremeno srednja klasa u mnogim zemljama “istopila”. Drugi paradoks je političke prirode. Umjesto da globalizacija isključivo promoviše demokratske vrijednosti, mnoge zemlje su ekonomski iskoristile globalizaciju, a da nijesu paralelno ojačale demokratske kapacitete. Kina je najbolji primjer, ali takođe i mnoge druge zemlje u kojima u poslednje vrijeme jačaju nacionalistički i populistički pokreti. Treći paradoks je kulturne prirode i karakteriše se, sa jedne strane jačanjem globalne kulture (globalni potrošači, globalna tržišta, globalna proizvodnja), a sa druge strane, jačanjem lokalnih kultura i veće promocije njihovih različitosti.

Konačno, četvrti, urbani paradoks globalizacije, donosi isključivo snaženje velikih gradova i smanjenje značaja malih sredina. Stanovnicima globalnih mega centara su po životnim stilovima mnogo bliži žitelji iz sličnih gradova nego njihovi sunarodnici iz iste države. Povećava se pritisak na velike gradove i njihove infrastrukture, dok se manji uglavnom iseljavaju, čime se dugoročna ulaganja u njihove infrastrukture čine ekonomski neisplativim. Nove politike regionalnog razvoja moraju se bazirati na ovom paradoksu. To je veliki izazov kako za razvijene, tako i za zemlje u razvoju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s