Društvena odgovornost ekonomista

 

Greškom ljekara uništava se život, a greškom ekonomista uništavaju se cijele generacije. Tako kažu…

Suština dobre efikasnosti leži u uspješnom menadžmentu, nezavisno od toga da li je kompanija u privatnom ili državnom vlasništvu. Dokaz za ovaj stav jesu uspješne kompanije iz SAD, kao kolijevke pravog privatnog preduzetništva, i Kine, kao sinonima za “državni kapitalizam”. Ako je to jasno, zašto naši ekonomisti u vrhu vlasti to (ne)razumiju? Jedan od najskorijih zaključaka Vlade Crne Gore koji u isti “koš” stavlja državnu upravu, javne monopole i kompanije koje zavise od tržišnog uspjeha, a koje imaju (ne)sreću da se nalaze u većinskom državnom vlasništvu, predstavlja očigledan primjer nerazumijevanja važnosti menadžmenta i generalno humanog kapitala (ljudskih resursa), kao najvažnijeg faktora uspješnosti ekonomskih subjekata i životnog standarda ove i budućih generacija. Uravnilovka, kojoj bi pozavidjeli i mnogi najokoreliji centralnoplanski ideolozi, dovešće do opšteg pada efikasnosti, usljed demotivisanosti onih od kojih najviše zavisi-najboljih predstavnika humanog kapitala. Da li (režimski) ekonomisti uviđaju svoju (društvenu) odgovornost? Da li shvataju značaj ljudskog kapitala? Nevjerovatno je da se očekuje da će neodvajanje “žita” od “kukolja” pomoći ublažavanju krize i podsticanju ekonomskog razvoja!? Nikada nije i nikada neće! Desiće se upravo suprotno, tj. zaključak Vlade Crne Gore o uravnilovkama u državnoj upravi, javnim i državnim kompanijama pretvoriće se u opšti talas demotivacije (najboljih) kadrova i njihovom odlivu, što će posljedično dovesti do formiranja kompanija sa inferiornom HR strukturom, koja neće biti sposobna da se nosi sa tekućom (i/ili budućom) krizom. “Jer u ruke Mandušića Vuka svaka puška biće ubojita” (Petar II Petrović Njegoš, Gorski Vijenac, 1847.), ali ćemo crnogorskim pogrešnim konceptom društvene odgovornosti otjerati “Vukove” a ostaviti “nejake Uroše” i “Crnogorce po profesiji”, da nam iz dana u dan umanjuju životni standard, kao jedini globalno prihvaćeni reper uspješnosti bilo koje vlade. Ili, možda nećemo, ako “Vukovi” dignu svoj glas i dobiju pozicije u društvu koje će stimulisati preduzetništvo, preduzetnike i profesionalce na svim nivoima i društvenim strukturama…

Bez investicija u resurse, razvoj, obrazovanje, marketing, nema održivosti ekonomije. Nema novih radnih mjesta, pa ni povećanja životnog standarda. Bez investicija nema povećanja efikasnosti, nema modernizacije, novih tehnologija, novih tehnika odlučivanja i sprovođenja…Bez IN-a nema ni OUT-a. Zvuči na mjestu, zar ne? No, pomenuti zaključak Vlade Crne Gore diktira preusmjeravanje profita umjesto u investicije, što je jedino logično kao lijek za izlazak iz krize, u tekuću potrošnju budžetskih korisnika. Gdje je tu ekonomska logika? Gdje je tu osjećaj društvene odgovornosti da se promoviše uspjeh, a ne da se krpe rupe bez dna? Gdje je budući razvoj ako onima koji umiju “otmete” i date onima koji ne umiju? Da li je to pravedno, da li dajemo ispravnu poruku mladima? Sigurno nije, jer im se govori da od njih ne zavisi njihov uspjeh, poručuje im se da budu prosječni, da se ne bore za više i bolje. Poruka pogrešna, zar ne?

Zato se u pamet, Crnogorci , društvena odgovornost je velika!